01 Działalność Grupy

Obszary biznesowe

Wydobycie

W Grupie Kapitałowej ENEA działalność w przemyśle wydobywczym prowadzona jest przez spółkę zależną Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (dalej: LW Bogdanka). LW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Wytwarzanie

Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej ENEA
WyszczególnienieMoc zainstalowana elektryczna[MWe]Moc osiągana elektryczna[MWe ]Moc zainstalowana cieplna[MWt ]Moc zainstalowana OZE[MWe ]
Elektrownia Kozienice4 071,84 020125,4-
Elektrownia Połaniec 1 8371 882130230
Farmy wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyna (Lubno I i Lubno II) 71,670,1071,6
Biogazownie Liszkowo i Gorzesław 3,83,83,13,8
Elektrownie Wodne 58,855,8058,8
MEC Piła 1010135,3-
PEC Oborniki 0027,4-
ENEA Ciepło (Elektrociepłownia Białystok, Ciepłownia Zachód) 203,5[1]156,6684,178,5[1]
Razem [brutto] 6 256,56 198,31 105,3442,7

[1] Zgodnie z decyzją Prezesa URE o zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (WEE), z dniem 9 maja 2019 r. uległa zmianie moc zainstalowana w OZE w Elektrociepłowni Białystok.

Emisja CO2

Kozienice – Elektrownia [t]Przydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t]Koszty z tytułu uprawnień [zł]
201814 076 9692 187 758324 672 994,2
201914 883 2641 719 943[2]834 265 665,03
MEC PiłaPrzydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t]Koszty z tytułu uprawnień [zł]
201884 10718 1975 493 511,19
201980 45014 9546 276 583,02
Białystok – ElektrociepłowniaPrzydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t]Koszty z tytułu uprawnień [zł]
2018280 147104 834[3]23 930 174,8
2019253 52287 180[4]16 867 573,66
Białystok – Ciepłownia „Zachód”Przydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t]Koszty z tytułu uprawnień [zł]
201819 75369 612410 396,8
201912 25468 2131 480 174,14
Połaniec – ElektrowniaPrzydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t]Koszty z tytułu uprawnień [zł]
20188 219 329129 321211 724 216
20196 751 791126 099411 162 327
Razem 201822 680 3052 440 806566 231 293
Razem 201921 981 2811 948 8581 270 052 323

[2] Ujęcie księgowe.

[3] Jednorazowy przydział bezpłatnych uprawnień na rok 2018.

[4] Jednorazowy przydział bezpłatnych uprawnień na rok 2019.

Dystrybucja

105,53tys. km

długość linii

12,86tys. km

długość przyłączy

38,27tys. sztuk

liczba stacji elektro-energetycznych

940,87tys. sztuk

liczba przyłączy

Spadek długości przyłączy w stosunku do roku poprzedniego wynika z przeprowadzonej weryfikacji danych w ramach paszportyzacji sieci.

Sprzedaż usług dystrybucyjnych [GWh]

Odbiorcy biznesowiGospodarstwa domoweRazem
201815 2234 65419 877
201915 0514 71319 764

Liczba Odbiorców (w tys.)

Odbiorcy biznesowi
20182 589
20192 626

Obrót

Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym zrealizowana przez ENEA S.A.

Wyniki segmentu sprzedaży w 2019 roku należy oceniać z uwzględnieniem istotnej zmiany otoczenia regulacyjnego, tj. wejścia w życie Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”).

W 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. nastąpił spadek łącznego wolumenu sprzedaży o 1 118 GWh, tj. o ok. 5%. Spadek dotyczył sprzedaży energii elektrycznej w segmencie odbiorców biznesowych (1 307 GWh, tj. o ok. 8%) i był spowodowany zmianą struktury portfela tych klientów (niższy aniżeli w 2018 r. wolumen sprzedaży w segmencie klientów z zespołu grup taryfowych A i B). W segmencie gospodarstw domowych nastąpił wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej (o 109 GWh, tj. o ok. 2 %). Zwiększeniu uległ również wolumen sprzedaży paliwa gazowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 80 GWh, tj. o ok. 8%).

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w 2019 r. uwzględniają stosowanie przez Spółkę cen i stawek na poziomie wynikającym z Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oraz identyfikują aktualne przychody wynikające z rozliczeń z Zarządcą Rozliczeń Ceny z tytuły kwoty różnicy cen (za I półrocze 2019 r.) oraz rekompensat finansowych (za II półrocze 2019 r.), tzw. Rekompensata. Wpływ Ustawy został szczegółowo opisany w pkt.10.1.15.

Łączne przychody ze sprzedaży w 2019 r. (bez rekompensat) wzrosły w stosunku do 2018 r. o 197 mln zł, tj. o ok. 4 %. Zwiększeniu uległy przychody zarówno ze sprzedaży energii elektrycznej jak i paliwa gazowego.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.