02 Dane finansowe

Jednostkowe wybrane dane finansowe

20182019
EBITDA [tys. zł] -142-109
Wynik netto [tys. zł] 727283
[tys. zł]20182019ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody4 701 6895 697 448995 75921,2%
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej-144 577-113 83130 74621,3%
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem702 815287 294-415 521-59,1%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego727 136283 331-443 805-61%
EBITDA-142 343-108 58933 75423,7%
Przepływy pieniężne netto z:
działalności operacyjnej[1] -308 733-30 933277 80090%
działalności inwestycyjnej142 485429 197286 712201,2%
działalności finansowej142 7501 318 1541 175 404823,4%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu[1] 999 1932 715 6111 716 418171,8%
Średnioważona liczba akcji [szt.]441 442 578441 442 578--
Zysk netto na akcję [zł]1,650,64-1,01-61,2%
Rozwodniony zysk na akcję [zł]1,650,64-1,01-61,2%

[1] od 2019 r. zobowiązania z tytułu cash poolingu grupowego ujęto jako ekwiwalenty środków pieniężnych na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych. Dane porównawcze zostały odpowiednio zmienione

[tys. zł]4 kw. 20184 kw. 2019ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody1 279 1731 487 487208 31416,3%
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej-125 104-77 78147 32337,8%
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem21 817-439 379-461 196-2 113,9%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego14 818-416 439-431 257-2 910,4%
EBITDA-124 558-76 49848 06038,6%
Średnioważona liczba akcji [szt.]441 442 578441 442 578--
Zysk netto na akcję [zł]0,03-0,94-0,97-3 233,3%
Rozwodniony zysk na akcję [zł]0,03-0,94-0,97-3 233,3%
[tys. zł]31 grudnia 201831 grudnia 2019ZmianaZmiana %
Aktywa razem22 943 79424 696 6331 752 8397,6%
Zobowiązania razem9 647 94811 122 4541 474 50615,3%
Zobowiązania długoterminowe7 976 0207 936 568-39 452-0,5%
Zobowiązania krótkoterminowe1 671 9283 185 8861 513 95890,6%
Kapitał własny13 295 84613 574 179278 3332,1%
Kapitał zakładowy588 018588 018--
Wartość księgowa na akcję [zł]30,1230,750,632,1%
Rozwodniona wartość księgowa na akcję [zł]30,1230,750,632,1%

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.