01 Działalność Grupy

Najważniejsze wydarzenia w 2019 r.

I kwartał

Podpisanie między ENEA a Electric Power Research Institute (EPRI) umowy o współpracy przy projektach badawczych dotyczących magazynowania energii oraz generacji rozproszonej.

LW Bogdanka uhonorowana nagrodą Górniczy Sukces Roku w kategorii Innowacyjność za technologię drążenia wyrobiska.

Rozpoczęcie projektu badawczo – rozwojowego pt. „System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii (MoBiSys)” – realizacja przez ENEA Operator wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi (łączna moc znamionowa 420 kW) na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

LW Bogdanka pobiła w styczniu 2019 r. rekord miesięcznego wydobycia – 903,5 tys. ton węgla handlowego (rekord z 2014 r.).

Wykonanie i uruchomienie przez ENEA Serwis sześciu stacji ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowanych przy siedzibach Oddziałów Dystrybucji ENEA Operator.

Ogłoszenie przez ENEA Operator, Tauron Dystrybucja oraz PGE Dystrybucja wspólnego przetargu na zakup ponad 235 tys. liczników energii elektrycznej. Na ENEA Operator przypada 45 tys. liczników.

Podpisanie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ENEA Operator i Tauron Dystrybucja porozumienia o koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, w ramach którego powstanie m.in. nowa stacja elektroenergetyczna w okolicach Żagania, zaś w regionie rozbudowana zostanie sieć linii elektroenergetycznych. Łączna wartość projektu przekroczy 100 mln zł.

Dostosowanie Obszaru Obrotu do nowych regulacji prawnych w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (zadanie realizowane przez cały 2019 rok), ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

II kwartał

30 kwietnia 2019 r. ENEA S.A. zawarła porozumienie z Energa S.A. w sprawie finasowania Projektu budowy nowego bloku węglowego – planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy 1.000 MW brutto.

Przeprowadzono wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej ENEA S.A. Do głosowania uprawnieni byli wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA. Jako przedstawiciele pracowników do Rady Nadzorczej ENEA S.A. wybrani zostali Mariusz Pliszka, Maciej Mazur oraz Michał Jaciubek.

16 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie powołania na nową wspólną kadencję:

  • Pana Mirosława Kowalika na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A.,
  • Pana Piotra Adamczaka na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych,
  • Pana Jarosława Ołowskiego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych,
  • Pana Zbigniewa Piętkę na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych.

26 czerwca 2019 r. ENEA S.A. wyemitowała obligacje o wartości 1 mld zł w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł.

29 czerwca 2019 r. ENEA Wytwarzanie podpisała list intencyjny z gminą Jedlińsk dotyczący inwestycji w OZE na terenie gminy. To siódma gmina, z którą ENEA sformalizowała współpracę w kwestii odnawialnych źródeł energii.

III kwartał

MEC Piła złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu nowego kogeneracyjnego źródła ciepła współpracującego z instalacją OZE. Instalacja oparta o trzy źródła gazowe pomoże ograniczyć emisję m.in. CO2 i przeciwdziałać smogowi. Modernizacja jest wyceniana na 48 mln zł.

9 sierpnia 2019 r. podpisana została umowa ramowa pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a ENEA Operator. Współpraca dotyczy prac analityczno-koncepcyjnych i usług doradczych.

20 sierpnia 2019 r. ENEA Elektrownia Połaniec podpisała umowę z GE Power i StalSystems na modernizację elektrofiltrów sześciu bloków energetycznych. Inwestycja jest częścią programu dostosowania Elektrowni Połaniec do konkluzji BAT. Zmodernizowane elektrofiltry poprawią parametry środowiskowe całej instalacji. Zakończenie prac wartych ponad 210 mln zł brutto zaplanowano na grudzień 2020 r.

Podczas konferencji zorganizowanej 11 września 2019 r. w Warszawie ENEA Operator, PGE Dystrybucja i PGE Systemy podpisały porozumienie o współpracy przy budowie sieci LTE 450 na potrzeby systemu elektroenergetycznego.

LW Bogdanka wraz z firmą ABB rozpoczęła projekt badawczo-rozwojowy wykorzystujący zaawansowaną analizę danych. Wprowadzane rozwiązanie ma poprawić efektywność wydobycia poprzez zapewnienie większej niezawodności maszyn górniczych. Projekt jest w trakcie realizacji.

ENEA Operator ukończyła rozpoczętą sześć lat temu gruntowną przebudowę linii 110 kV Morzyczyn – Drawski Młyn. Wartość inwestycji, która znacząco poprawia bezpieczeństwo energetyczne i możliwości przyłączeniowe w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim, wyniosła ponad 127 mln zł.

ENEA Operator rozpoczęła modernizację stacji energetycznej Warszów (110/15 kV) w Świnoujściu. Wartość projektu to 15,7 mln zł. Inwestycja otrzyma również dofinansowanie unijne w wysokości ponad 8 mln zł. Ukończenie modernizacji stacji planowane jest do końca 2021 r.

30 września 2019 r. Zarząd ENEA S.A. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia do dnia 14 października 2019 r. przedterminowego odkupu obligacji serii ENEA0220 w celu ich umorzenia.

IV kwartał

Podpisanie listu intencyjnego na rzecz rozwijania elektromobilności przez Grupę ENEA, Pocztę Polską i Kolejowe Zakłady Łączności podczas Kongresu 590. Główne założenia listu intencyjnego to wykorzystanie szans biznesowych i wspólna realizacja projektów oraz zobowiązanie do wymiany doświadczeń związanych z eksploatacją ładowarek i pojazdów elektrycznych. Podpisany list intencyjny jest częścią Programu Rozwoju Elektromobilności w Grupie ENEA.

8 października 2019 r. list intencyjny w sprawie budowy nowoczesnych farm fotowoltaicznych o mocy do ok. 30 MW na terenach kopalni Bogdanka podpisali Prezesi ENEA S.A. i LW Bogdanka. To kolejny projekt wykorzystujący synergie potencjału pomiędzy koncernem ENEA, większościowym udziałowcem Bogdanki, a lubelską firmą. W ramach współpracy w najbliższych latach na łącznej powierzchni ok. 55 ha powstaną instalacje, które będą mogły produkować do ok. 30 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Całość wytworzonej w ten bezemisyjny sposób energii trafi do Bogdanki, zasilając kopalnię i jej procesy produkcyjne.

Grupa ENEA i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nawiązują współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce – 11 października nastąpiło podpisanie trójstronnego listu intencyjnego pomiędzy ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, rozpoczynające współpracę, której efektem będzie budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych. Inicjatywa ta przyczyni się do wzrostu udziału OZE w krajowym miksie energetycznym oraz promocji źródeł odnawialnych na terenach wiejskich.

14 października 2019 r. w wyniku zakończenia procesu przedterminowego odkupu ENEA nabyła 1 218 szt. obligacji serii ENEA0220. W związku z tym 15 października 2019 r. Zarząd ENEA S.A. podjął uchwałę w przedmiocie umorzenia tych obligacji. Pozostałe nieodkupione obligacje serii ENEA0220 w ilości 8 782 szt. pozostają w posiadaniu obligatariuszy i w dalszym ciągu będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. Obligacje zostały wykupione 10 lutego 2020 r.

2 grudnia 2019 roku do Spółki wpłynęła datowana na 27 listopada 2019 roku rezygnacja Pawła Jabłońskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

3 grudnia 2019 r. ENEA S.A. wyemitowała obligacje o wartości 1 mld zł w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł.

12 grudnia 2019 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej ENEA S.A. Spółka przyjęła do realizacji „Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 r.”.

30 grudnia 2019 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) zatwierdził taryfę dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G na okres od dnia 14 stycznia do dnia 31 marca 2020 roku – cena sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w powyższych grupach taryfowych została zatwierdzona na poziomie średnio 289,37 zł za MWh.

Uwaga: witryna korzysta z technologii, które mogą nie być poprawnie wyświetlone przez przeglądarkę Internet Explorer. Zachęcamy do otworzenia serwisu w przeglądarce wspierającej nowe technologie, np. Chrome lub Firefox.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookie, w celu dostosowania naszych serwisów do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie oraz tego w jaki sposób możesz zarządzać lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie można znaleźć w treści naszej Polityki prywatności.